logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

南特堅果餅干.NANTES Nut Biscuit

品牌名稱:南特堅果餅干(新北)

關鍵概念:豐富想像力的餅干

大物演藝原創:品牌定位、品牌識別、品牌策略、LOGO、副標語、店格設計…等。

NANTES Nut Biscuit

Cookies & Cakes

Date
Category
品牌形象, 品牌識別, 店舖設計